Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VUT 300 H mini EC

Nowy produkt

10 Przedmioty

4 661,00 zł brutto

Więcej informacji

 
CENTRALA WENTYLACYJNA
VUT 300 H MINI EC
Centrala VUT EC

TEGO PRODUKTU NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM

OPIS:

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego wymiennika płytowego ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń.
Wykorzystanie silników EC  pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele, przystosowane są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.

WARIANTY:

 VUT V MINI – modele  z wentylatorami z EC silnikiem i pionowym wyprowadzeniem króćców.
  VUT H MINI – modele  z wentylatorami z EC silnikiem i poziomym wyprowadzeniem króćców.


DANE TECHNICZNE:

Dane techniczne VUT 200 300 EC


WYKRES:

VUT 300 mini EC


Obudowa:

Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo-cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, o grubości 20 mm.

Filtr:

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4.

Wentylatory:

 W centrali zastosowano silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu.
Na dzień dzisiejszy tego typu silniki są najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii.
 Silniki EC charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów.
Główna zaletą silników EC jest jego wysoki KDP ( osiąga 90%)

Wymiennik ciepła:

Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik krzyżowy można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi on w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyhamowuje lub całkowicie wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej, uruchamiany jest ponownie wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.

Sterowanie:

Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się za pomocą regulatora obrotów silnika R-1/010, dla silników EC który pozwala płynnie sterować prędkością obrotową wentylatorów.

Montaż:

Centralę wentylacyjną można przymocować do pod-łoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Copyright © 2016 ASVENT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: properart.pl